Alkalmazott Kémiai Ökológiai Osztály

Az osztály fő tevékenysége a növényvédelem rovartani problémáinak kémiai ökológiai szempontból való megközelítése az alapkutatások szintjén, valamint ezek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Megvalósult termék a CSALOMON® feromoncsapda család.
Osztályvezető, kutatóprofesszor: 
Az osztály fő tevékenysége a növényvédelem rovartani problémáinak kémiai ökológiai szempontból való megközelítése, a lehetséges megoldások felderítése az alapkutatások szintjén, valamint ezek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Ez a következő feladatokat foglalja magában: viselkedési vizsgálatok a kémiai és a vizuális rovarkommunikációval kapcsolatban, szemiokemikáliák kivonása, szerkezet-felderítése, alkalmazhatóságuk értékelése laboratóriumi és szabadföldi módszerekkel, valamint csapdafejlesztés és a saját fejlesztésű termékek értékelése. Az osztály kutatásainak megvalósult terméke a CSALOMON® csapdacsalád. A csapdakészítmények folyamatos, évenkénti előállításának megszervezése és felügyelete, fejlesztése és folyamatos minőségellenőrzése (quality control), valamint az intézeti szaktanácsadás keretében történő terjesztése ugyancsak az osztály feladata.
Aranyos virágbogarak (Cetonia a. aurata) kártétele őszibarackon

Aranyos virágbogarak (Cetonia a. aurata) kártétele őszibarackon

Fotó: Nikl Ferenc

Káposztabolhákat (Phylloetreta spp.) fogott a CSALOMON® KLP+ csapda

Káposztabolhákat (Phylloetreta spp.) fogott a CSALOMON® KLP+ csapda

Fotó: Dr. Tóth Miklós

Fátyolka peték a CSALOMON® CHRegg tojásgyűjtő lapon

Fátyolka peték a CSALOMON® CHRegg tojásgyűjtő lapon

Fotó: Dr. Koczor Sándor

Az osztály termékei: 
A CSALOMON csapdacsalád 1993-as alapítói Dr. Szőcs Gábor, Dr. Ujváry István és Dr Tóth Miklós) voltak. A CSALOMON csapdacsalád mára a hazai feromoncsapdás növényvédelmi előrejelzésben megkerülhetetlen jelentőségre jutott, és nemzetközi szinten is számos, másutt nem beszerezhető feromoncsapda készítményt ajánl a termesztőknek. Nagyon sikeres volt az eredeti gondolat, hogy t.i. a feromoncsapdákat szaktanácsadási rendszer keretein belül, részletes szaktanácsadói anyagokkal együtt szolgáltatjuk, mert hiszen a rovarfajok viselkedési sajátságaink sokfélesége miatt a fajspecifikus hatású feromonkészítményeknek az adott faj vonatkozásában szükséges, optimális alkalmazási módszerei mások és mások. Ugyancsak egyedülálló a szakterületen, hogy a készítmények hatóanyagait nemcsak kémiai minőségellenőrzéssel vizsgáljuk, hanem biológiai hatásukat szabadföldi módszerekkel is folyamatosan kontroll alatt tartjuk. A világon működő, feromoncsapdákkal foglalkozó cégek zöme ezt nem
Az osztály hazai és nemzetközi együttműködései: 
Alapkutatásainkat szoros szakmai együttműködésben végezzük elsősorban az MTA ATK NÖVI Állattani Osztályának kutatóival (hiszen számos közös használatú műszerünk van). Gyümölcsöző folyamatos együtttműködésünk van hazai felsőoktatási intézményekkel (pl. agráregyetemek), valamint rendszeres informális közös projektek folynak külföldi egyetemekkel ill. kutatóintézetekkel.
Az osztály válogatott publikációi: 
Domingue MJ, Imrei Z, Lelito J, Muskovits J, Janik G, Csóka Gy, Mastro V, Baker TC (2013) Trapping of European buprestid beetles in oak forests using visual and olfactory cues. Ent exp appl 148:116-129.
 
Vuts J, Furlan L, Bálintné-Csonka É, Woodkock CM, Caulfield JC, Mayon P, Pickett JA, Birkett MA, Tóth M (2014) Development of a female attractant for the click beetle pest Agriotes brevis. Pest Manag Sci 70:610-614.
 
Vuts J, Imrei Z, Birkett MA, Pickett JA, Woodcock CM, Tóth M (2014) Semiochemistry of the Scrabaeoidea. J Chem Ecol 40:190-210.
 
Tóth M, Jósvai J, Hári K, Pénzes B, Vuity Zs, Holb I, Szarukán I, Kecskés Zs, Dorgán-Zsuga I, Koczor S, Voigt E. (2014) Pear ester based lures for the codling moth Cydia pomonella L. - a summary of research efforts in Hungary. Acta Phytopath Entomol Hung 49:37-47.
 
Imrei Z, Kováts Zs, Toshova TB, Subchev M, Harmincz K, Szarukán I, Domingue MJ, Tóth M (2014) Development of a trap combining visual and chemical cues for the alfalfa longhorn beetle, Plagionotus floralis. Bull. Insect. 67:161-166.
 
Domingue MJ, Lakhtakia A, Pulsifer DP, Hall LP, Badding JV, Bischof JL, Martín-Palma RJ, Imrei Z, Janik G, Mastro VC, Hazen M, Baker TC (2014) Bioreplicated visual features of nanofabricated buprestid beetle decoys evoke stereotypical male mating fligh. P Natl Acad Sci USA 111: 14106-14111.
 
Josvai JK, Koczor S, Toth M (2016) Traps baited with pear ester and acetic acid attract both sexes of Hedya nubiferana (Lepidoptera: Tortricidae). J App Entomol 140: 81-90. doi: 10.1111/jen.12216
 
Koczor S, Knudsen GK, Hatleli L, Szentkirályi F, Tóth M (2015) Manipulation of oviposition and overwintering site choice of common green lacewings with synthetic lure (Neuroptera: Chrysopidae). J Appl Entomol 139:201-206.
 
Vuts J, Francke W, Mori K, Zarbin PHG, Hooper AM, Millar JG, Pickett JA, Tóth M, Chamberlain K, Caulfield JC, Woodcock CM, Tröger AG, Bálintné-Csonka É, Birkett MA (2015) Pheromone bouquet of the dried bean beetle, Acanthoscelides obtectus (Col.: Chrysomelidae), now complete. Eur J Org Chem 2015:4843-4846.
 
Koczor, S., Szentkirályi, F., Pickett, J.A., Birkett, M.A., Tóth, M. 2015. Aphid sex pheromone compounds interfere with attraction of common green lacewings to floral bait. J Chem Ecol 41:550-556.
Tudományos főmunkatárs: 
Tudományos munkatárs: 
Tudományos segédmunkatárs: 
Önálló asszisztens: